Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

spejtolin
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viamayamar mayamar
spejtolin
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nim, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałam, że zawsze na jego widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosna o jego nową dziewczynę, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłam, ile dałam, żeby go zdobyć, żeby mnie kochał, myślę o tym i jest mi wstyd.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viamayamar mayamar
spejtolin
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viamayamar mayamar
spejtolin
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
spejtolin

June 07 2015

6049 caee 500

abandonedloveseries:

I felt secure with you

quote by anonymous // banner & photography by peytonfulford

Reposted frombuddhablink buddhablink
spejtolin
9100 c2ac 500
Karpowicz "Ości" 2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamayamar mayamar
spejtolin
2272 81f3 500
Reposted frombudas budas viapl pl
8003 fd28 500
Reposted frombuddhablink buddhablink

April 28 2015

spejtolin
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamayamar mayamar
spejtolin
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamayamar mayamar
spejtolin
panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
Reposted fromdreamadream dreamadream viamayamar mayamar
spejtolin
6730 8dc6
często 
kończymy 
jako 
nieznajomi.
Reposted fromperseweracje perseweracje viamayamar mayamar
spejtolin
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viamayamar mayamar

March 02 2015

spejtolin
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamayamar mayamar
spejtolin
- Zdajesz sobie sprawę, że trzymając mnie na dystans, nie zmniejszysz mojego uczucia do siebie?
- Nie?
- Wszelkie wysiłki, by uchronić mnie przed tobą, skazane są na porażkę.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
spejtolin
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viamayamar mayamar
spejtolin

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viamayamar mayamar
spejtolin
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman - "ARYTMIA UCZUĆ"
Reposted fromperseweracje perseweracje viamayamar mayamar
spejtolin
Przypuszczam, że na pewnym etapie życia marzyłam o tradycyjnym, pełnym zestawie - mąż, dzieci, garaż na dwa samochody - ale gdzieś po drodze przestałam na to liczyć. Przywykłam do samotności, do zatrzymywania połowy puszki zupy na kolejny obiad, do zmieniania powłoczek na poduszkach tylko po jednej stronie łóżka. We własnym towarzystwie czułam się tak komfortowo, że drugi człowiek poczułby się u mojego boku jak intruz.
— Jodi Picoult - "Przemiana"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl